Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal-Jawab Siap PH/UH 1 Kelas 2 SD/MI Tema 1 Subtema 2 Semester 1/Ganjil K-13

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap PH/UH 1 Kelas 2 SD/MI Tema 1: Hidup Rukun Subtema 2: Hidup Rukun Dengan Teman Bermain Semester 1/Ganjil Kurikulum 2013/K13 Tahun Pelajaran 2019/2020 I pdf

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap PH/UH 1 Kelas 2 SD/MI Tema 1: Hidup Rukun Subtema 2: Hidup Rukun Dengan Teman Bermain Semester 1/Ganjil Kurikulum 2013/K13 Tahun Pelajaran 2019/2020 I pdf


Tulisan yang dihadirkan pada kesempatan ini berjudul Soal-Jawab Siap PH/UH 1 Kelas 2 SD/MI Tema 1: Hidup Rukun Subtema 2: Hidup Rukun Dengan Teman Bermain Semester 1/Ganjil K-13 Revisi terbaru. Ia diharapkan bisa melengkapi bahan belajar bagi adik siswa kelas 1 SD/MI untuk menghadapi penilaian harian/PH 1 pada semester ganjil ini.

Untuk mengunduh contoh soal PH ini, pada akhir tulisan disediakan link untuk mendowloadnya secara mudah.

Berikut ini disajikan cuplikan beberapa contoh soal PH yang terdapat pada file berekstensi pdf tersebut.

PENILAIAN HARIAN (PH) TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Nama : .............................
No absen : …………………
Kelas : 2 (Dua)
Hari / Tanggal :
Tema 1: Hidup Rukun
Sub 2 : Hidup Rukun dengan Teman Bermain

A. Pilihan ganda

1. Saat bermain bersama teman tidak boleh ....
a. Gembira
b. Berkelahi
c. Minta tolong
2. Andi, Toni dan Wawan sedang asyik bermain bersama. Kemudian ketika mendengar adzan dzuhur Toni pamit untuk beribadah. Maka sikap kita yang tepat adalah ....
a. Tersinggung
b. Membolehkan
c. Emosi
3. Ketika di depan rumah ada orang hendak bertamu maka sebaiknya mengucapkan ....
a. Mau apa?
b. Jangan ke sini!
c. Silahkan masuk.
4. Kita pasti akan merasa .... ketika bermain dengan teman tapi sedang tidak rukun.
a. Tersiksa
b. Senang
c. Lega
7. Di manakan tempat yang tepat untuk bermain bola?
a. Lapangan
b. Samping rumah
c. Di dalam kelas
8. Waktu kita berkunjung ke rumah teman, yang dilakukan saat berada di depan pintu rumahnya yaitu ....
a. Berteriak memanggil namanya
b. Mengetuk pintu dengan sopan
c. Mendobrak
11. Bandi membawa 53 kelereng, sedangkan Winda membawa 49 kelereng.
Dari pernyataan di atas maka yang mempunyai kelereng paling banyak adalah ....
a. Bandi
b. Winda
c. Bandi dan Winda
12. Agil memiliki 21 buku, sedangkan Erik memiliki 19 pensil.
Maka pensil Agil ... pensil Erik. Lengkapi tanda perbandingan untuk kedua bilangan tersebut!
a. >
b. <
c. =
13. Dengan teman wajib saling ....
a. Memusuhi
b. Mendiamkan
c. Menolong
17. Ketika bermain bersama teman kemudian kita tidak sengaja menendang teman maka sebaiknya ....
a. Meminta maaf
b. Berterima kasih
c. Menangis
18. Dado mempunyai pensil sebanyak 15 buah. Santo mempunyai 45 pensil dan Eko mempunyai 25 pensil. Jadi bila pensil Santo dan Dado digabung akan berjumlah ....
a. 60
b. 35
c. 55
20. Selesai bermain dengan teman, maka harus .... dan dikembalikan ke tempat semula.
a. Merapikan mainan
b. Segera pulang
c. Membiarkannya

B. Isian

 21. Suasana bermain akan menjadi lebih .... jika kita rukun dengan teman.
Jawab: Menyenangkan
22. Sila ke lima dilambangkan dengan ….
Jawab: Padi dan kapas
25. Bermusyawah untuk menyelesaikan masalah merupakan penerapan sila Pancasila ke ....
Jawab: Empat


Di bawah ini adalah tautan/link untuk mendownload contoh Soal-Jawab Siap PH/UH 1 Kelas 2 SD/MI Tema 1 Subtema 2 Semester 1/Ganjil K-13:


Download Soal dan Kunci Jawaban Siap PH/UH 1 Kelas 2 SD/MI Tema 1: Hidup Rukun Subtema 2: Hidup Rukun Dengan Teman Bermain Semester 1/Ganjil Kurikulum 2013/K13 Tahun Pelajaran 2019/2020 I pdf

Posting Komentar untuk "Soal-Jawab Siap PH/UH 1 Kelas 2 SD/MI Tema 1 Subtema 2 Semester 1/Ganjil K-13"