Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Siap UAMBD MI Mapel SKI Tahun 2019

Download Contoh Soal Siap UAMBD/ Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah Mata Pelajaran  SKI/ Sejarah Kebudayaan Islam Tahun Pelajaran 2018/2019 pdf

Download Contoh Soal Siap UAMBD/ Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Tahun Pelajaran 2018/2019 pdf


Contoh soal Soal Siap UAMBD MI Mapel SKI Tahun 2019 ini telah kami susun dan persiapkan sebaik mungkin agar bisa Anda manfaatkan dalam rangka persiapan menghadapi UAMBD Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang akan segera datang dalam waktu dekat ini. Kami harap soal ini bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan dengan baik sebagai sarana belajar serta penambah wawasan seputar materi mapel SKI (Sejarah Kebudayaan Islam).

Seperti yang telah banyak diterangkan bahwa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah sangat menekankan pada kemampuan mengambil ibrah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi yang juga turut dikaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan sebagainya untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa depan.

Tujuan diajarkannya mapel Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah Ibtidaiyah agar peserta didik paling tidak memiliki kemampuan sebagai berikut :
-Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.
-Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.
-Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah saw dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.

Baiklah, setelah mengetahui tentang tujuan dari mapel SKI tersebut, kini kami share tautan download untuk mengunduh contoh Soal Siap UAMBD MI Mapel SKI Tahun pelajaran 2019:


Download Soal Siap UAMBD MI Mapel SKI Tahun 2019


Berikut adalah kutipan dari contoh Soal Siap UAMBD MI SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Tahun Pelajaran 2019 tersebut:

NASKAH SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH (UAMBD)

Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Hari, tanggal : Selasa,  April 20..
Waktu :

Petunjuk Umum

1. Isikan Identitas anda ke dalam lembar Jawaban yang tersedia
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawab
3. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang dianggap benar pada Lembar Jawaban yang tersedia
4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
==============================================
1. Suku Quraisy terdapat di Mekah, Kota Mekah terletak di negara ....
A. Saudi Arabia C. Kuwait
B. Emirat Arab D. Mesir

2. Sebelum memeluk agama Islam, Masyarakat arab khususnya suku Quraisy menyembah kepada ....
A. Mata hari C. Raja
B. Berhala D. Api

3. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين
Ayat di atas berkaitan dengan perintah ....
A. Berhijrah ke Madinah
B. Membangun kota Mekah
C. Berdakwah secara terang-terangan
D. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi

7. اقرأ باسم ربك الذي خلق Ayat tersebut diturunkan ketika Nabi berada di Gua Hiro dan merupakan .... .
A. Ayat yang Kedua diturunkan
B. Ayat yang terakhir diturunkan
C. Ayat yang diturunkan di Madinah
D. Ayat yang pertama kali diturunkan

11. Utsman bin Affan seorang khalifah yang berasal dari kabilah ...
A. Nahawan
B. Ummah
C. Syam
D. Adi

12. Khalifah Ali Bin Abi Thalib meninggal dunia karena ....
A. Gugur dalam peperangan C. Terjatuh
B. Terbunuh D. Sakit

16. Wali Songo yang maqamnya terdapat di jawa tengah ialah ....
A. Sunan Gunung jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga
B. Maulana Malik Ibrahim, Sunan kudus, Sunan Bonang, Sunan Giri
C. Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga,Sunan Giri
D. Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Drajat, Sunan Gunung Jati

19. Salah satu surat pendek yang berkaitan dengan dakwah Nabi di bukit Shafa terhadap pembesar Quraisy ialah surat ....
A. An-Nashr
B. Al-Lahab
C. Ath-Thariq
D. Al-Kafirun

23. Nabi Muhammad menyampaikan da’wah dengan basyiron wa nadziron. Contoh nadziron ialah....
A. Adanya malaikat dan jin
B. Perlu taat kepada Allah
C. Adanya Surga Firdaus
D. Adanya siksa neraka

24. Nabi mendapat perintah berdakwah kepada keluarga terdekat setelah turun ayat ....
A. يأيها المزمل
B. اقرأ باسم ربك
C. فاصدع بما تؤر
D. وأنذر عشيرتك الأقربين

28. Di Bawah ini cara lain yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam menggoda Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya , kecuali ....
A. Nabi akan diberi kedudukan tinggi
B. Nabi akan diberi harta kekayaan
C. Nabi disediakan wanita cantik
D. Nabi akan diberi patung emas

29. Salah satu peperangan yang terjadi pada bulan Ramadhan, yang dimenangkan oleh umat Islam, dan merupakan penentu kemenangan Umat Islam dalam menghadapi kaum kafir Quraisy adalah perang ....
A. Perang Uhud
B. Perang Badar
C. Perang Hunain
D. Perang Khandaq

35. Ali Bin Abi Thalib adalah seorang Sahabat sekaligus sebagai menantu Nabi Saw. Ali Bin Abi Thalib Menikah dengan Putri Nabi yang bernama ....
A. Khadijah
B. Ruqoyah
C. Fatimah
D. Aisyah

38. Di bawah ini beberapa usaha Abu Bakar setelah diangkat menjadi khalifah , kecuali.....
A. Memberantas nabi palsu
B. Menentukan kalender islam
C. Menumpas orang yang murtad
D. Menumpas orang yang enggan membayar zakat

39. Umar Bin Khattab adalah seorang Khalifah yang terkenal dengan keadilannya beliau menjadi Khalifah setelah khalifah ….
A. Utsman bin Affan
B. Ali Bin Abi thalib
C. Abu Bakar Sidiq
D. Abbasiyah

40. Seorang Sahabat Nabi Saw yang terkenal dengan kedermawanannya dan sebagai seorang khalifah yang ke tiga adalah ….
A. Utsman bin Affan
B. Umar Bin Khattab
C. Ali Bin Abi thalib
D. Abu Bakar Sidiq

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan agar mendapatkan isi file yang lengkap dan utuh.

Kami cukupkan sampai di sini tulisan kami yang berjudul:

Soal Siap UAMBD MI Mapel SKI Tahun 2019

Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Anda!

Posting Komentar untuk "Soal Siap UAMBD MI Mapel SKI Tahun 2019"