Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Siap UAMBD MI Aqidah Akhlak Tahun 2019

Download Contoh Soal Siap UAMBD/ UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH (UAMBD) MI Mapel Aqidah Akhlak Tahun Pelajaran 2018/2019  pdf

Download Contoh Soal Siap UAMBD MI Mapel Aqidah Akhlak Tahun Pelajaran 2018/2019 pdf


Contoh Soal Siap UAMBD MI Mapel Aqidah Akhlak Tahun 2019 ini dipersiapkan khusus untuk adik-adik kelas 6 MI yang sebentar lagi akan menempuh UAMBD pada tahun pelajaran 2018/2019 ini. Contoh soal UAMBD jenjang MI yang kami bagikan ini merupakan soal yang pernah diujikan pada tahun yang lalu, biasanya untuk jenis soal yang diujikan pada tahun berikutnya juga tidak berbeda jauh dengan soal-soal yang tahun-tahun kemarin telah diujikan.

Tanpa terasa akhirnya jadwal UAMBD MI  telah sangat dekat. Tentunya persiapan yang baik guna menghadapi UAMBD ini wajib dilakukan karena tanpa persiapan yang matang maka hampir mustahil mendapatkan hasil nilai yang baik sesuai harapan.

UAMBD merupakan ujian akhir untuk muatan pelajaran (Mupel) Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah (MI). Mempersiapkan diri menghadapi UAMBD MI secara maksimal dengan cara belajar merupakan keyword yang efektif dalam rangka menuju kesuksesan. Bagi para siswa, belajar secara kontinyu tentu saja menjadi kata kunci untuk meraih kesuksesan dalam studi.

Berikut adalah tautan Download Contoh Soal Siap UAMBD MI Mapel Aqidah Akhlak Tahun Pelajaran 2019:


Download Soal Siap UAMBD MI Aqidah Akhlak Tahun 2019


Berikut adalah kutipan dari contoh Soal Siap UAMBD MI Aqidah Akhlak Tahun 2019 tersebut:

NASKAH SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR DAERAH (UAMBD) TAHUN PELAJARAN 20../20..

Pelajaran : Aqidah Akhlak
Hari, tanggal : Senin, 22 April 20..
Waktu : 15.00 – 16.30

Petunjuk Umum

1. Isikan Identitas anda ke dalam lembar Jawaban yang tersedia
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawab
3. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang dianggap benar pada Lembar Jawaban yang tersedia
4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.

5. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap penghayatan terhadap Allah Berkuasa dan Maha Kuasa adalah ...
a. seorang murid yang lebih pandai tidak akan merasa dirinya lebih pandai dari temannya
b. suka menolong orang yang tidak memerlukan pertolongan
c. suka berkelahi dalam kelas
d. suka melawan sama orang tua

6. Dibawah ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ...
a. kecerdasan akal, adil dan pendusta
b. kecerdasan akal, adil dan bijaksana
c. kecerdasan akal, khianat dan adil
d. kecerdasan akal, adil dan pembohong

7. Perhatikan pernyataan berikut!
1. penguasa yang tidak adil
2. mewarisi kerajaan ayahnya
3. nabi yang paling kaya
4. selalu khianat terhadap rakyatnya

Pernyataan diatas yang menunjukkan hikmah dan pelajaran yang dapat dari kisah Nabi Sulaiman ditunjukkan no ...
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4

8. Amanah artinya ...
a. suka bohong
b. menyampaikan
c. menepati janji
d. dapat dipercaya

9. Siswa yang baik selalu menepati janji kepada gurunya dengan selalu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan adalah perilaku yang mencerminkan sikap ...
a. menepati janji
b. amanah
c. jujur
d. zalim

10. Perbuatan yang tercela karena dapat merugikan orang lain disebut ...
a. zalim kepada diri sendiri
b. zalim kepada orang lain
c. zalim kepada Allah
d. pemaaf

14. Perhatikan pernyataan berikut!
1. semakin bertambah taqwa kepada Allah SWT
2. selalu pesimis dalam perbutannya
3. tidak menyekutukan Allah
4. selalu sombong
Pernyataan diatas yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menghayati kalimat Tahlil dan Hauqallah ditunjukkan no ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4

15. Dibawah ini yang termasuk bacaan kalimat tahlil adalah ....
a. الله اكبر
b. سبحان الله
c. لااله الاالله
d. الحمد لله

16. Berdoa dengan hati yang khusu, ikhlas dan tenang, merupakan ....
a. adab berjalan
b. adab makan
c. adab minum
d. adab berdoa

17. Yang tidak termasuk perilaku yang mencerminkan sikap penghayatan terhadap doa adalah ...
a. selalu mengeluh dalam berdoa
b. meyakini doa kita pasti diterima oleh Allah SWT
c. tidak pernah putus asa dan terus menerus berdoa
d. berakhlak yang baik dan berbudi pekerti yang mulia

21. Nabi Ibrahim AS adalah putra Azar seorang pembuat patung, ia dilahirkan di ...
a. Fadam A’ram
b. Madinah
c. Jedah
d. Mesir

22. Ketabahan, kesabaran, dan kesungguhan yang disertai ketangguhan iman kepada Allah akan mengantarkan manusia kepada kedudukan yang mulia. Pernyataan tersebut merupakan pelajaran yang dapat diambil dari kisah ....
a. Nabi Saleh AS
b. Nabi Ibrahim AS
c. Nabi Luth
d. Nabi Ishak

23. Tetap Istiqomah menyampaikan kebenaran walaupun mengetahui resikonya sangat tinggi, arti dari ...
a. Bertanggungjawab
b. Fitnah
c. Berani menegakkan kebenaran
d. Hasad

24. Perhatikan pernyataan berikut!
1. PR jarang dikerjakan
2. tidak disiplin
3. disiplin tempat
4. disiplin waktu
Pernyataan diatas yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan no. ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4

27. Menyebarkan kabar bohong dengan tujuan agar orang lain mendapat kesulitan, kerusakan, kehinaan bahkan kecelakaan atau kematian disebut ....
a. Tajassus
b. Namimah
c. Fitnah
d. Ghibah

35. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah nyata yang sengaja diceritakan oleh Allah dalam AL-Quran ...
a. Surat AL-Baqoroh
b. Surat AL-Imran
c. Surat AL-Kahfi
d. Surat AL-Anfal

36. Berikut ini pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah ....
a. tidak mempunyai prinsip
b. tidak berani menegakkan kebenaran
c. setiap peristiwa tidak ada hikmahnya
d. setiap peristiwa pasti ada hikmahnya

37. Terlebih dahulu minta izin kepada yang punya rumah, dengan cara mengetuk pintu atau dengan mengucapkan salam, pernyataan tersebut merupakan ....
a. adab bertamu
b. adab tidur
c. adab makan
d. adab minum

38. Perilaku yang mencerminkan sikap tamu yang baik adalah ....
a. sebelum dipersilahkan duduk, sudah duduk terlebih dahulu
b. menunjukkan perilaku sopan santun saat bertamu
c. sebelum dipersilahkan minum, sudah minum duluan
d. menunjukkan perilaku yang tidak sopan

39. Perhatikan pernyataan berikut!
1. berlaku tidak sopan
2. mengucapkan salam dengan suara yang lembut
3. menghindari pembicaraan yang tidak perlu
4. berkunjung terlalu lama
Pernyataan diatas yang menunjukkan kebiasaan yang baik saat menjenguk orang sakit ditunjukkan dengan no. ...
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan agar mendapatkan isi file yang lengkap dan utuh.

Kami cukupkan sampai di sini tulisan kami yang berjudul:

Soal Siap UAMBD MI Aqidah Akhlak Tahun 2019

Semoga sebaran informasi ini bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Anda!

Posting Komentar untuk "Soal Siap UAMBD MI Aqidah Akhlak Tahun 2019"